Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2012

bamshole
18:58
Reposted frombejot bejot vianacia nacia
bamshole
18:54
1296 c929
Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou

May 10 2012

bamshole
20:58
6773 26f7 500
bamshole
20:51
6560 769c 500
Reposted bynacia nacia

April 30 2012

bamshole
18:16
4079 1486
Reposted frommorela morela viawastedyouth wastedyouth
bamshole
18:16
7315 bf1a 500
Reposted fromgracey gracey viawastedyouth wastedyouth
bamshole
18:09
3220 d26f
bamshole
18:06
- Kochanie , żyj swoim życiem. Błagam Cię. nie przejmuj się nigdy niczyim zdaniem, żyj z dnia na dzień tak jak TY chcesz. Inni nie są Tobą więc nie wiedzą co chcesz, co czujesz, więc nie mogą decydować za Ciebie. Po prostu bądź sobą i pamiętaj, że ja zawsze będę Cie kochać. ~~ Moja mama. 

April 29 2012

bamshole
12:01
-ufasz mi?
-tak, skąd to pytanie?
-jak bardzo mi ufasz?
-jak mam to określić? myślę, że bardzo..
-jak bardzo?Gdybym Cię poprosiła abyś dał mi coś bardzo ważnego dla Ciebie, zrobiłbyś to?
-na przykład co? Myślę, że bym to zrobił. 
-a co jest dla Ciebie najważniejszym przedmiotem?
-nie wiem.. ale myślę, że mógłbym dać Ci wszystko.
— stary, dobry kolega
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacytaty cytaty
bamshole
00:12

April 28 2012

bamshole
20:21
4779 d5b7 500
Reposted bybarricadewersjakieszonkowaiblameyouLightsaberLightsabermissyseepyfuckblackchybakpisz666thwishyouwerehererevalietrnksscorpixnowezsiethedayaftertomorrowmelancholyhillczasnazupebranislavasiarczanbialasmiercHopeKarisdespondency

April 22 2012

13:22
3885 25d3
Reposted fromchinaski chinaski viarockspirit rockspirit

April 06 2012

bamshole
17:42
1683 56c1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish viadrugs drugs

April 05 2012

bamshole
16:36
Reposted frombearbeer bearbeer viaMrsDarkness MrsDarkness
bamshole
16:32
9898 6c5f
Reposted fromsilentshout silentshout viaiblameyou iblameyou

April 01 2012

bamshole
21:33

March 31 2012

bamshole
17:27

March 27 2012

bamshole
19:14
6065 2a3b
Reposted bygooddaytodie12d3000monnnn066jobiiblameyoumahoniovaletsgodrinktogetherjanealicejonesdontlookdownsugar-skullinsanedreamerDasUnicornchocolatekittenRecklessKidoh-agnespannaniczyjapozdrawiamjestemnalesnikiemwindofchange1901forgetaboutitShekinaGunToRunmyzonerollinsonowaneonsensjeannesimagineallthepeoplethe-lapis-lazulibialasmierctrstnxmusiicschizaahafssol

March 20 2012

bamshole
21:17
3182 b9d3
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viadrugs drugs

March 17 2012

bamshole
19:29
Reposted frompunx-oi punx-oi viarockspirit rockspirit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl